Kategorie usług
 
Menu

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - studia kwalifikacyjne [Bielsko- Biała 03/2019]


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/08/8729/268628
Cena netto 2 900,00 zł Cena brutto 2 900,00 zł
Cena netto za godzinę 8,06 zł Cena brutto za godzinę 8,06
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 360
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-16 Termin zakończenia usługi 2020-02-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-08 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-15
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny oświata, pedagogika, doradztwo zawodowe, komunikacja interpersonalna
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia WSB
Osoba do kontaktu Anna Czekaj Telefon +48 32 295 93 97
E-mail aczekaj@wsb.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest wzrost wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej i metodyki działalności pedagogicznej oraz wzrost wiedzy niezbędnej do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola oraz szkoły (klasy I-III szkoły podstawowej). Celem jest też wzrost umiejętności: merytorycznego i metodycznego przygotowania do realizacji zadań w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zreformowanym systemie oświaty oraz w zakresie praktycznego przygotowania do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela wczesnej edukacji. Celem studiów jest wzrost kompetencji społecznych - rozwinięcie w toku uczenia się zdolności kształtowania własnego rozwoju oraz zdolności autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.Celem studiów jest też wzrost kompetencji społecznych w zakresie działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych do pracy z dziećmi w wieku 3-9 lat. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w przedszkolu oraz w klasach I - III szkoły podstawowej.
Drukuj do PDF