Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie zespołem w pigułce


Usługa archiwalna

Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/04/10425/267205
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 5 535,00 zł
Cena netto za godzinę 562,50 zł Cena brutto za godzinę 691,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-15 Termin zakończenia usługi 2019-04-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-04 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-01
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Marcin Grzelak Telefon 608 816 943
E-mail biuro@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
w obszarze wiedzy: poznają najważniejsze systemy zarządzania; nabędą świadomość funkcji przywódczych (kierownik a lider); poznają mechanizmy psychologiczne związane z funkcjonowaniem zespołu. w obszarze umiejętności: nabędą sprawność w delegowaniu zadań oraz facylitacji pracy zespołowej; nabędą zdolność radzenia sobie z trudnymi pracownikami, konfliktami i emocjami w zespole; nabędą umiejętność motywowania pracowników za pomocą środków pozafinansowych; będą potrafili efektywnie wprowadzać zmiany w zespole; nabędą umiejętność dopasowania stylu zarządzania do osobowości pracowników. w obszarze kompetencji: poprawią komunikację na linii przełożony – podwładny; zwiększą otwartość na zmianę w stylu zarządzania; nabędą przekonanie o efektywności opanowanych metod i gotowość ich stosowania.
Drukuj do PDF