Kategorie usług
 
Menu

Aktualne zmiany prawne w hurtowym obrocie lekami


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/03/5453/266917
Cena netto 960,00 zł Cena brutto 960,00 zł
Cena netto za godzinę 160,00 zł Cena brutto za godzinę 160,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-28 Termin zakończenia usługi 2019-02-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-03 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-27
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Kategorie dodatkowe KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Polbi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Joanna Ajdys Telefon +48 22 629 13 88
E-mail szkolenia@polbi.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie ma na celu przegląd aktualnych zmian w prawodawstwie dotykających bezpośrednio lub pośrednio obrotu hurtowego lekami (produktami leczniczymi), w aspekcie ich wpływu na dotychczas prowadzoną działalność. Szkoleniu obejmie omówienie skutków wejścia w życie następujących aktów prawnych: * ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 14 czerwca 2018 roku, * ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, * nowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw datowany na dzień 4 czerwca 2018 roku.
Drukuj do PDF