Kategorie usług
 
Menu

SZKOLENIE: SAMODZIELNE NADAWANIE OZNACZENIA CE NA ZABAWKI - DYREKTYWA 2009/48/WE


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/03/9065/266565
Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,70 zł
Cena netto za godzinę 165,00 zł Cena brutto za godzinę 202,95
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-11 Termin zakończenia usługi 2019-04-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-03 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-10
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Paweł Piwowarczyk CERTIOS
Osoba do kontaktu Paweł Piwowarczyk Telefon 12 345 47 45
E-mail biuro@certios.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego nadawania oznaczenia CE na zabawki lub uzupełnienie wiedzy osób pracujących w działach projektowych, administracyjnych przez przekazanie informacji dotyczących wymagań prawnych dla zabawek, a także tendencji panujących w Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa zabawek. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wymagań prawnych dotyczących zabawek, - umie samodzielnie opracować dokumentację techniczną, potrafi przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa oraz posiada podstawowe umiejętności niezbędne do dostosowania zabawek do przepisów prawa, - ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z produkcją zabawek
Drukuj do PDF