Kategorie usług
 
Menu

PROCES BUDOWLANY W PRAKTYCE ZGODNIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWA W 2019R


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/02/7118/266341
Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 476,00 zł
Cena netto za godzinę 109,09 zł Cena brutto za godzinę 134,18
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 11
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-04 Termin zakończenia usługi 2019-04-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-02 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-03
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Ekologia i rolnictwo
Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Osoba do kontaktu Aleksandra Gutowska Telefon 81 532 62 06
E-mail szkolenia@orylion.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
- zapoznanie uczestników szkolenia z aktualnym stanem prawnym w obszarze procesu budowlanego. - zdobycie i ugruntowanie wiedzy w zakresie przepisów regulujących proces budowlany od ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie - nabycie praktycznych umiejętności przy prawidłowej realizacji procesu budowlanego, w tym wyboru jednostki projektującej i wykonawcy, przeprowadzenia kontroli – sprawdzenia prawidłowości opracowań dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego ( projektów budowlanych i wykonawczych ) i jej odbioru przez zespół projektowy.
Drukuj do PDF