Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Zarządzanie emocjami – własnymi i zespołu


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/12/29/11147/265411
Cena netto 2 800,00 zł Cena brutto 2 800,00 zł
Cena netto za godzinę 87,50 zł Cena brutto za godzinę 87,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-23 Termin zakończenia usługi 2019-03-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-12-29 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-22
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Bliżej Natalia Kurzawa
Osoba do kontaktu Natalia Kurzawa Telefon 530697250
E-mail szkolenia.blizej@wp.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Szkolenie ma na celu zapobieżenie wypaleniu zawodowemu pracowników, wyższej wydajności pracy bez zmęczenia wynikającego ze stresu i zwiększenia odporności psychicznej pracowników.Cel biznesowy ma wpływ na sytuacje ekonomiczną i finansową firm.
Cel edukacyjny
Dzięki szkoleniu uczestnicy rozwijają wiedzę z zakresu: • Stresu i jego roli w pracy • Kształtowania się korzystnych lub niekorzystnych nawyków emocjonalnych • Psychologicznego działania mechanizmów autopercepcji i dysonansu poznawczego Ponadto uczestnicy rozwijają: • Umiejętności asertywnych reakcji na emocjonujące sytuacje • Samoświadomość emocjonalną • Umiejętność przyjmowania różnych perspektyw w spojrzeniu na siebie – „Jak postrzegam siebie, jak postrzegają mnie inni (czy te obrazy są podobne?)” • Odporność psychiczną
Drukuj do PDF