Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

MS Project 2010/2013 - zarządzanie projektami „krok po kroku”


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/12/27/10425/264502
Cena netto 9 000,00 zł Cena brutto 11 070,00 zł
Cena netto za godzinę 562,50 zł Cena brutto za godzinę 691,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-13 Termin zakończenia usługi 2019-05-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-12-27 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-29
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Wojciech Popowski Telefon 784 762 567
E-mail biuro@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W zakresie wiedzy uczestnik szkolenia pozna aplikację służącą do wspomagania i zarządzania projektami, zasobami, czasem i finansami projektu. W zakresie umiejętności uczestnik szkolenia nauczy się: zarządzać projektem, wprowadzać informacje podstawowe, harmonogramować, tworzyć zadania sumaryczne, konsolidować wiele projektów, łączyć zadania, analizować ścieżkę krytyczną, zarządzać zasobami, bilansować, kontrolować realizację projektu, exportować dane do programu Excel. W zakresie kompetencji społecznych uczestnik szkolenia: nabędzie umiejętność samouczenia się, pogłębi swoją świadomość w zakresie ochrony danych.
Drukuj do PDF