Kategorie usług
 
Menu

Kurs krawiecki


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa o charakterze zawodowym
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/12/20/10401/263406
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł
Cena netto za godzinę 35,00 zł Cena brutto za godzinę 35,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 100
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-04 Termin zakończenia usługi 2019-04-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-12-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-04
Maksymalna liczba uczestników 7
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy walidacja efektów uczenia się została przeprowadzona zgodnie z wewnętrznym system zapewniania jakości przeprowadzanych procesów?
Tak. Absolwent szkolenia będzie znał 1) zasady obsługi sprzętów i narzędzi krawieckich 2) zasady konstruowania i modelowania odzieży 3) zasady szycia odzieży
pyt 2: Czy wydany certyfikat zawiera opis efektów uczenia się?
Tak - proces kształcenia i walidacji jest realizowany z zapewnieniem rozdzielności funkcji
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn. spełnia co najmniej jedną z poniższych przesłanek:
pyt 3.2: jest umocowany prawnie (polskie przepisy prawne odwołują się wprost do danego certyfikatu/ egzaminu)
Tak - certyfikat potwierdzający kwalifikacje nadawany przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Justyna Makal Telefon 85 675 25 17
E-mail j.makal@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: 1) konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych; 2) dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych; 3) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych; 4) wytwarzania wyrobów odzieżowych.


Drukuj do PDF