Kategorie usług
 
Menu

Kurs krawiecki


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/12/20/10401/263406
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł
Cena netto za godzinę 35,00 zł Cena brutto za godzinę 35,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 100
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-16 Termin zakończenia usługi 2019-04-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-01 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-24
Maksymalna liczba uczestników 7
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Tak, certyfikat będzie zawierał opis efektów uczenia się. Po szkoleniu absolwent szkolenia będzie znał 1) zasady obsługi sprzętów i narzędzi krawieckich 2) zasady konstruowania i modelowania odzieży 3) zasady szycia odzieży
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
Tak - proces kształcenia realizowany jest przez ZDZ w Białymstoku. Szkolenie zakończone jest egzaminem zewnętrznym przed Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku.
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
pyt 3.2: związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów?
Tak, certyfikat uzyskał pozytywną rekomendację od stowarzyszenia Narodowe Forum Doradztwa Kariery.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Justyna Makal Telefon 85 675 25 17
E-mail j.makal@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: 1) konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych; 2) dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych; 3) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych; 4) wytwarzania wyrobów odzieżowych.
Drukuj do PDF