Kategorie usług
 
Menu

3ds Max


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/12/20/5213/263149
Cena netto 3 450,00 zł Cena brutto 3 450,00 zł
Cena netto za godzinę 57,50 zł Cena brutto za godzinę 57,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2019-01-07 Termin zakończenia usługi 2019-01-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-12-24 Termin zakończenia rekrutacji 2018-12-31
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 3D Studio MAX Modelowanie Wizualizacja Animacja
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu KOMPUGRAF Salon Grafiki Komputerowej Spółka Cywilna Małgorzata Aleksandra Orlof, Krzysztof Orlof
Osoba do kontaktu Ryszard Wolski Telefon 12/427-24-57
E-mail ryszard.wolski@kompugraf.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
• zapoznanie teoretyczne i praktyczne z zasadami pracy w programie AutoCAD, w zakresie podstawowego projektowania 2D / na płaszczyźnie/ • opanowanie podstawowych poleceń celem stworzenia kompletnego rysunku technicznego w zakresie pracy na płaszczyźnie, w tym posługiwanie się o funkcjami rysunkowymi, o funkcjami edycyjnymi, o funkcjami obsługi warstw, bloków i wymiarowania o funkcjami tworzenia opisu tekstowego o narzędziami konfiguracji końcowej wydruku
Drukuj do PDF