Kategorie usług
 
Menu

Obsługa wózków jezdniowych oraz bezpieczne użytkowanie butli gazowej


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/12/17/8319/261506
Cena netto 400,00 zł Cena brutto 400,00 zł
Cena netto za godzinę 5,97 zł Cena brutto za godzinę 5,97
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 67
Termin rozpoczęcia usługi 2019-01-15 Termin zakończenia usługi 2019-01-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-08 Termin zakończenia rekrutacji 2019-01-15
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Inne
Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ŚLĄSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH SP. Z O.O.
Osoba do kontaktu Tatiana Kopicara-Dudek Telefon 324204250
E-mail osrodek1@scuw.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie praktyczne i teoretyczne do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych. Kursant po ukończonym kursie zna budowę i zasady działania wózków różnych typów, pozwalających na ich prawidłową eksploatację, zna obowiązujące przepisy bhp oraz zasady poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpoż., potrafi samodzielnie prowadzić wózek jezdniowy i wykonywać operacje manewrowe, potrafi wymienić butlę w wózkach zasilanych paliwem gazowym. Posiada świadomość odpowiedzialności pracy z wózkiem jezdniowym na górnych składach oraz zagrożeń z tym związanych, pracuje i współpracuje w grupach pod kierownictwem innych osób. Kurs prowadzi do zdobycia kompetencji dzięki którym kursant rozwija się zawodowo, poszerza swoje kwalifikacje i ma możliwość uzyskania nowej perspektywy zawodowej.
Drukuj do PDF