Kategorie usług
 
Menu

Szkoła wizażu


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/12/17/10401/261424
Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł
Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 50,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-03 Termin zakończenia usługi 2019-06-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-12-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-10
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy walidacja efektów uczenia się została przeprowadzona zgodnie z wewnętrznym system zapewniania jakości przeprowadzanych procesów?
Opis efektów uczenia się. Absolwent szkolenia będzie: znał: 1) zasady korygowania kształtu i elementów twarzy; 2) zasady korygowania kształtu brwi 3) zasady korygowania kształtu ust i dopasowywania do budowy twarzy 4) zasady doboru makijażu do typu urody 5) techniki tuszowania defektów skóry
pyt 2: Czy wydany certyfikat zawiera opis efektów uczenia się?
proces kształcenia i walidacji jest realizowany z zapewnieniem rozdzielności funkcji. Na zakończenie kursu uczestnicy zdają zewnętrzny egzamin przed Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku.
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn. spełnia co najmniej jedną z poniższych przesłanek:
pyt 3.2: jest umocowany prawnie (polskie przepisy prawne odwołują się wprost do danego certyfikatu/ egzaminu)
Tak, certyfikat uzyskał pozytywną rekomendację od stowarzyszenia Narodowe Forum Doradztwa Kariery.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Katarzyna Roszkowska Telefon +48856752517
E-mail k.roszkowska@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki wizażu. Biegłe posługiwanie sie kosmetykami i narzędziami wizażystki. Profesjonalne wykonywanie różnego rodzaju makijaży.


Drukuj do PDF