Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie dla osób ubiegających się o licencję detektywa


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/12/17/8319/261406
Cena netto 850,00 zł Cena brutto 850,00 zł
Cena netto za godzinę 17,00 zł Cena brutto za godzinę 17,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2019-01-19 Termin zakończenia usługi 2019-02-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-01-19
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Inne
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ŚLĄSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH SP. Z O.O.
Osoba do kontaktu Tatiana Kopicara-Dudek Telefon 324204396
E-mail osrodek1@scuw.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zawodu detektywa poprzez nabycie wiadomości obejmujących tematykę. Uczestnik po kursie zna zasady ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, posiada świadomość ustawowych uprawnień detektywa, obowiązków detektywa, odpowiedzialności cywilnej i karnej detektywa.
Drukuj do PDF