Kategorie usług
 
Menu

Coaching neurojęzykowy - język angielski biznesowy w trybie indywidualnym (od poziomu A2)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/12/15/15262/260865
Cena netto 4 800,00 zł Cena brutto 5 904,00 zł
Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 123,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 48
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-13 Termin zakończenia usługi 2019-08-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-12-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-01-12
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja FORTIS
Osoba do kontaktu Dariusz Rachwał Telefon +48 515 377 094
E-mail dariusz.rachwal@fundacjafortis.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Proces coachingu neurojęzykowego jest spersonalizowany, czyli maksymalnie dopasowany do potrzeb uczestnika, uwzględniając cele uczestnika oraz ramy czasowe niezbędne, by te cele osiągnąć. Celem nadrzędnym szkolenia jest odkrycie przez uczestnika własnego potencjału i zasobów w celu optymalizowania procesu przyswajania języka obcego, pokonywania zahamowań, przy jednoczesnym budowaniu motywacji i odpowiedzialności za cykl uczenia się języka. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy: uczestnik porządkuje wiedzę z zakresu języka angielskiego, określa na bieżąco i precyzyjnie definiuje swoje cele w procesie coachingu neurojęzykowego. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności: uczestnik rozwija umiejętności i kompetencje językowe, które umożliwią mu używanie języka angielskiego w sytuacjach życia prywatnego i/lub zawodowego, uczestnik realizuje wyznaczone cele w procesie oraz interpretuje poziom ich realizacji. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych: uczestnik jest otwarty na pozytywną informację zwrotną, która służy odpowiedniemu motywowaniu uczestnika. Uczestnik współtworzy proces coachingu neurojęzykowego i jest za niego współodpowiedzialny.
Drukuj do PDF