Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Palacz kotłów wodnych i parowych opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (+ egzamin energetyczny)


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/12/14/10401/260450
Cena netto 1 500,00 zł Cena brutto 1 500,00 zł
Cena netto za godzinę 42,86 zł Cena brutto za godzinę 42,86
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 35
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-27 Termin zakończenia usługi 2019-04-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-12-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-06
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje świadectwa kwalifikacyjne, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Energetyczne. Egzamin przeprowadza Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna nr 379 powołana przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Katarzyna Roszkowska Telefon +48856752517
E-mail k.roszkowska@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie mające na celu zdobycie przez uczestnika kursu umiejętności obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych. Przygotowanie do egzaminu dla uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
Drukuj do PDF