Kategorie usług
 
Menu

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/12/13/14038/259759
Cena netto 3 000,00 zł Cena brutto 3 000,00 zł
Cena netto za godzinę 16,67 zł Cena brutto za godzinę 16,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 180
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-01 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-12-13 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-30
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Osoba do kontaktu Kalina Figacz Telefon 660 199 831
E-mail rekrutacja.tarnobrzeg@san.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
kilkunastu lat zatrudniony w administracji rządowej. OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje odnoszące się do procesów przetwarzania danych osobowych i ochrony informacji niejawnych odpowiadające potrzebom podmiotów z sektora prywatnego oraz sektora administracji publicznej. Uczestnicy studiów podyplomowych zapoznają się m.in. z prawnymi aspektami ochrony danych osobowych (RODO), bezpieczeństwa informacji niejawnych, metodami i środkami zapewnienia ochrony informacji oraz systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Celem studiów jest także przygotowanie specjalistów do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych - w myśl regulacji UE oraz wsparcie merytoryczne dla osób zajmujących się tą problematyką.


Drukuj do PDF