Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Praca w powłoce systemu Linux


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/12/12/14968/259141
Cena netto 980,00 zł Cena brutto 1 205,40 zł
Cena netto za godzinę 61,25 zł Cena brutto za godzinę 75,34
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-22 Termin zakończenia usługi 2019-04-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-12-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-31
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu HELION SA
Osoba do kontaktu Ewa Żądło Telefon 609 300 994
E-mail ewa.zadlo@helion.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
.
Cel edukacyjny
Szkolenie ma na celu rozwój umiejętności związanych z pracą w systemie Linux ze szczególnym uwzględnieniem pracy w trybie wiersza poleceń oraz automatyzacji zadań poprzez tworzenie skryptów. Ponadto omawiane są polecenia wykorzystujące wyrażenia regularne i metody wyszukiwania plików, danych czy innych elementów oraz operowania na wynikach wyszukiwania.
Drukuj do PDF