Kategorie usług
 
Menu

Kurs Rachunkowość dla samodzielnego księgowego zgodny z kodem zawodu Specjalista ds. Rachunkowości 241103


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/12/11/13089/258916
Cena netto 2 800,00 zł Cena brutto 2 800,00 zł
Cena netto za godzinę 16,47 zł Cena brutto za godzinę 16,47
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 170
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-13 Termin zakończenia usługi 2019-11-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-12-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-30
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grażyna Boryń Telefon 577127550
E-mail szkolenia@bkszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego oraz podniesienie kwalifikacji osób już pracujących w działach księgowych czy ubiegających się o stanowisko samodzielnego księgowego. Zdobyte kwalifikacje pozwolą na odnalezienie się na rynku pracy. Ukończenie kursu to także przygotowanie do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego poprzez ugruntowanie posiadanej przez uczestników wiedzy. Rachunkowość NABYTE UMIEJĘTNOŚCI szczegółowo poznasz organizację zasad rachunkowości, zyskasz umiejętność tworzenia sprawozdań finansowych, szczegółowo poznasz procedurę zamykania roku, nauczysz się ustalać wynik finansowy, a także dokonywać rozliczeń w czasie przychodów i kosztów Podatki i prawo podatkowe NABYTE UMIEJĘTNOŚCI szczegółowo poznasz prawo podatkowe i polskie podatki (podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych), będziesz potrafił samodzielne interpretować przepisy, zdobędziesz umiejętność wszczynania postępowania podatkowego Ubezpieczenia społeczne NABYTE UMIEJĘTNOŚCI poznasz system ubezpieczeń społecznych, zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek, dowiesz się, jak naliczać składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, jak zachować się w przypadku zbiegu tytułów ubezpieczeń oraz zawrzeć umowę o pracę i inne formy zatrudnienia
Drukuj do PDF