Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

METROLOGIA DŁUGOŚCI I KĄTA


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/12/07/15908/257139
Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł
Cena netto za godzinę 89,29 zł Cena brutto za godzinę 109,82
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-11 Termin zakończenia usługi 2019-04-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-12-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-04
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu TQMsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Osoba do kontaktu Dział Szkoleń Otwartych Telefon 123971886
E-mail szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik uczy się: Poprawnego merytorycznie wykonywania pomiarów wymiarów i tolerancji geometrycznych. Przeprowadzania analizy dokładności poprzez wyznaczanie błędów składowych pomiaru. Dobierać w sposób optymalny metody i przyrządy do pomiarów. Wyznaczać wartości liczbowe współczynników zdolności pomiarowej przyrządów. Uczestnik dowiaduje się: Które metody pomiarowe są zalecane w pomiarach laboratoryjnych i w produkcji. O głównych rodzajach błędów podczas pomiarów. Jakie są typowe błędy w pomiarach długości i kąta. Jakie są konsekwencje niedokładnych pomiarów. Jakich informacji dostarczają wskaźniki zdolności pomiarowej. Uczestnik nabędzie następujące kompetencje społeczne: Interpretowanie wyników pomiarów. O warunkach środowiskowych odniesienia dla pomiarów długości i kąta.
Drukuj do PDF