Kategorie usług
 
Menu

Zmiany w przepisach 2018 (Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym w kontekście przejazdów pojazdami nienormatywnymi, Nowelizacja ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców, Unijny pakiet drogowy)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/12/07/10425/257137
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 5 535,00 zł
Cena netto za godzinę 562,50 zł Cena brutto za godzinę 691,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-15 Termin zakończenia usługi 2019-05-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-12-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-01
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Logistyka
Kategorie dodatkowe KU Logistyka
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Wojciech Popowski Telefon 784762567
E-mail biuro@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W obszarze wiedzy uczestnik pozna: zmiany w prawie, które weszły w życie oraz te które prawdopodobnie wejdą w życie. W obszarze umiejętności uczestnik szkolenia nauczy się zmian wynikających z nowelizacji: ustawy o transporcie drogowym, ustawy Prawo o ruchu drogowym w kontekście przejazdów pojazdami nienormatywnymi, ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawy o czasie pracy kierowców, głównych założeń tzw. „unijnego pakietu drogowego”, zmian w zasadach postępowania reklamacyjnego W obszarze kompetencji społecznych uczestnik szkolenia nabierze świadomości na temat zmian w przepisach.


Drukuj do PDF