Kategorie usług
 
Menu

Uprawnienia energetyczne na stanowisku Eksploatacja i Dozór – grupa elektryczna (G1)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/12/07/7666/257127
Cena netto 850,00 zł Cena brutto 1 045,50 zł
Cena netto za godzinę 425,00 zł Cena brutto za godzinę 522,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 2
Termin rozpoczęcia usługi 2019-01-24 Termin zakończenia usługi 2019-01-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-12-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-01-18
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru. Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energią elektryczną
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Anna Korga Telefon 503 003 908
E-mail a.korga@elpro.lublin.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie: - wiedzy na temat aktualnie obowiązujących przepisów oraz rozwiązań technicznych stosowanych przy montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych; - umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce, w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, naprawy i przeglądów okresowych urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych; - kompetencji społecznych polegających na zdolności kształtowania własnego rozwoju, zrozumieniu roli komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej oraz idei społecznej odpowiedzialności biznesu.
Drukuj do PDF