Kategorie usług
 
Menu

ROZSZERZONY KURS PRAWO JAZDY KAT. C+E


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/12/06/31027/256852
Cena netto 3 300,00 zł Cena brutto 3 300,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 60,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 55
Termin rozpoczęcia usługi 2018-12-11 Termin zakończenia usługi 2019-01-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-12-07 Termin zakończenia rekrutacji 2018-12-11
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs na prawo jazdy kat. A , A1, A2, B, C, C+E, kwalifikacja wstępna kierowców zawodowych z zakresie bloków pragrmowych C, C+E, C1, C1+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona kierowców zawodowych w zakresie bloków programowych C, C+E, C1,C1+E, szkolenie okresowe kierowców zawodowych w C, C+E, C1, C1+E
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu SZKOŁA NAUKI JAZDY AREK ARKADIUSZ STOPIŃSKI
Osoba do kontaktu ANETA STOPINSKA Telefon 570860870
E-mail arek.szkola.biuro@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
PODWYŻSZENIE KWALIFIKACJI
Drukuj do PDF