Kategorie usług
 
Menu

Kurs Terapii Manualnej - Diagnostyka różnicowa i leczenie manualne w dysfunkcjach narządu ruchu. Moduł II


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/12/06/15063/256786
Cena netto 950,00 zł Cena brutto 950,00 zł
Cena netto za godzinę 38,00 zł Cena brutto za godzinę 38,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 25
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-09 Termin zakończenia usługi 2019-05-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-12-08 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-25
Maksymalna liczba uczestników 60
Kategoria główna KU Medycyna
Kategorie dodatkowe KU Medycyna
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny przyznanie akredytacji na część prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych: Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej 32 godz, Skoliozy - diagnostyka i postepowanie fizjoterapeutyczne 30 godz Anatomia palpacyjna narządu ruchu 75 godz, Manipulacje krótkodźwogniowe 40 godz Kurs terapii manulanej diagnistyka różnicowa i leczenie manualne w dysfunkcjach narządu ruchu 125 godz, Kurs rehabilitacyjny 54 godz.
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Martyna Mazurek-Sitarz Fizjoactiv
Osoba do kontaktu Martyna Mazurek-Sitarz Telefon 697702601
E-mail fizjoactiv@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podstawowym celem kursu Terapii Manualnej - Diagnostyka różnicowa i leczenie manualne w dysfunkcjach narządu ruchu jest uzupełnienie wiedzy osób, które wykonują zawód fizjoterapeuty lub lekarza poprzez pokazanie i naukę diagnostyki różnicowej, bez której niemożliwe jest postawienie diagnozy. Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wskazań i przeciwwskazań. Potrafi samodzielnie dokonać analizy, wykluczyć przeciwwskazania do leczenia jak i samodzielnie dobrać odpowiednią terapię. Celem kursu jest wzrost wiedzy na temat połączeń mięśniowo-stawowych, powiązań i wzajemnych relacji pomiędzy sektorami ciała jak np. miednica, kręgosłup i obręcz barkowa. Celem jest przedstawienie podejścia do diagnostyki i terapii pacjenta na poziomie globalnym, pokazanie zależności między poszczególnymi częściami. Nabycie umiejętności globalnej analizy ciała człowieka. Celem szkolenia jest wzrost umiejętności uczestników w obrębie wybranych technik osteopatycznych np. techniki energii mięśniowej, manipulacji i mobilizacji tkankowych i stawowych, mięśniowo-powięziowego rozluźniania, terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych i innych punktów odruchowych. Celem szkolenia jest wzrost kompetencji społecznych uczestników, jako element niezbędny do pracy w medycznych zespołach interdyscyplinarnych. Lepsza komunikacja i współpraca w zespole przekłada się pozytywnie na proces leczenia i zdrowie pacjenta.


Drukuj do PDF