Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration”


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/12/04/9449/255494
Cena netto 25 000,00 zł Cena brutto 25 000,00 zł
Cena netto za godzinę 48,08 zł Cena brutto za godzinę 48,08
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 520
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-15 Termin zakończenia usługi 2021-02-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-03 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-07
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Osoba do kontaktu Barbara Jóźwik Telefon +48566114892
E-mail mba@umk.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy z zakresu finansów, ekonomii, marketingu i zarządzania. Studia dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach kierowniczych. Przygotowują do fachowego zarządzania na poziomie małych zespołów, jak również średniego i wyższego szczebla w różnych organizacjach. Podczas zajęć słuchacze poznają teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania, techniki podejmowania decyzji, negocjacji oraz aspekty związane z przywództwem. Umiejętności i kompetencje uzyskane w trakcie studiów umożliwiają absolwentom wykorzystywanie różnorodnych instrumentów zarządzania w sposób elastyczny. Szczególnym elementem wyróżniającym program będą zajęcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględniające realizację projektu społecznego. Opis efektów kształcenia https://www.econ.umk.pl/panel/wp-content/uploads/mba-program-nowy.pdf


Drukuj do PDF