Kategorie usług
 
Menu

Zgrzewanie rur z termoplastycznych tworzyw sztucznych.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/12/03/10312/254562
Cena netto 2 400,00 zł Cena brutto 2 400,00 zł
Cena netto za godzinę 150,00 zł Cena brutto za godzinę 150,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-01-13 Termin zakończenia usługi 2019-01-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-12-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-01-11
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Zaświadczenie MEN o ukończeniu szkolenia oraz świadectwo kwalifikacyjne UDT na podstawie zewnętrznego egzaminu końcowego wg normy PN-EN13067:2003-5 przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Absolwent szkolenia zdaje egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego celem uzyskania uprawnienia uprawnień stanowiskowych.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Osoba do kontaktu Aneta Sosnowska Telefon 507124198, 507124212
E-mail a.sosnowska@wmzdz.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do zdania zewnętrznego egzaminu końcowego wg normy PN-EN13067:2003-5 przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Uczestnik kursu pozna charakterystykę tworzyw sztucznych i ich podstawowe właściwości. Pozna przetwórstwo tworzyw sztucznych, metody zgrzewania tworzyw sztucznych i urządzenia do zgrzewania. Będzie rozróżniał i poprawnie stosował metody zgrzewania tworzyw sztucznych i ich oznaczenia. Będzie stosował zasady do prawidłowego przygotowania elementów do zgrzewania. Pozna niezgodności w złączach zgrzewanych, określanie typów niezgodności, jakie mogą występować w złączach zgrzewanych doczołowo gorącą płytą, elektrooporowo i mufowo.oraz pozna badania złączy zgrzewanych. Pozna przepisy UDT dotyczące wytwarzania urządzeń technicznych i tworzyw sztucznych. Pozna wiadomości z zakresu BHP. Pozna wymogi egzaminacyjne zgrzewacza wg normy PN-EN 13067:2013-05. Nauczy się wykonywać połączenia tworzyw sztucznych. W obszarze kompetencji społecznych nabędzie umiejętność samokształcenia się i doskonalenia zawodowego, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej i współpracy z zespołem pracowniczym, będzie potrafi współpracować z przełożonym oraz prawidłowo inentyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu zgrzewacz.
Drukuj do PDF