Kategorie usług
 
Menu

Inspektor ochrony danych osobowych - RODO


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/28/7405/252950
Cena netto 250,00 zł Cena brutto 250,00 zł
Cena netto za godzinę 35,71 zł Cena brutto za godzinę 35,71
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2018-12-14 Termin zakończenia usługi 2018-12-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-29 Termin zakończenia rekrutacji 2018-12-10
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny Szkolenia w WSB w Poznaniu z zakresu : Finanse i bankowść, HR, Kadry i Płace, Informatyka, Marketing i PR, Prawo i Podatki, Rozwój Osobisty, Zarządzanie, Szkolenia dla Nauczycieli i Dyrektorów, Kursy językowe
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Osoba do kontaktu Ewa Dzikowska Telefon 323498480
E-mail ewa.dzikowska@chorzow.wsb.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia, jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji niezbędnych do pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych (IOD), zastępcy IOD a także pracy w działach związanych z ochroną danych osobowych.
Drukuj do PDF