Kategorie usług
 
Menu

JĘZYK ANGIELSKI – SZYBKA NAUKA – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE - POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY-WYŻSZY B1+/B2 – BON NA SZKOLENIE


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/22/7806/249995
Cena netto 8 400,00 zł Cena brutto 8 400,00 zł
Cena netto za godzinę 105,00 zł Cena brutto za godzinę 105,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2018-12-10 Termin zakończenia usługi 2019-12-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-22 Termin zakończenia rekrutacji 2018-12-31
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ENGLISH EXPERT Paweł Dąbrowski
Osoba do kontaktu Paweł Dąbrowski Telefon 502 146 543
E-mail szkola@englishexpert.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest szybkie przygotowanie uczestników do samodzielnego posługiwania się językiem w życiowych sytuacjach i dalsze przełamywanie bariery językowej poprzez rozwijanie umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej w języku angielskim na poziomie średniozaawansowanym-wyższym – B1+/B2 w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
Drukuj do PDF