Kategorie usług
 
Menu

Monter instalacji fotowoltaicznych


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/21/15312/249640
Cena netto 5 600,00 zł Cena brutto 5 600,00 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 70,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-09 Termin zakończenia usługi 2019-09-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-05
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu 4Edu Sp.z o.o.
Osoba do kontaktu Wioletta Pieniążek Telefon 785-102-104
E-mail wioletta.pieniazek@4edu.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego (do egzaminu zewnętrznego organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego), w wyniku którego uczestnik uzyskuje tytuł zawodowy Monter Instalacji PV (nowy, coraz bardziej potrzebny zawód na polskim rynku pracy). Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych na stanowisku pracy Montera instalacji PV (instalacji fotowoltaicznych – odnawialne źródła energii). a) wiedza: Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu, m. innymi; • Zasad działania instalacji fotowoltaicznej. • Rodzajów instalacji i możliwe sposoby montażu fotowoltaiki, w tym aspekty prawa budowlanego. • Elementów składowych i ceny instalacji fotowoltaicznej. • Trwałości instalacji i pozostałych aspektów eksploatacji instalacji PV. • Uzysków energii i korzyści finansowe z eksploatacji instalacji fotowoltaicznej – obecny stan prawny. • Podstawy kalkulacji rentowności instalacji PV. b) umiejętności: uczestnicy poprzez zajęcia praktyczne, nabędą umiejętność do bezpiecznego i skutecznego montażu efektywnych systemów fotowoltaicznych skupiając się na praktycznych umiejętnościach montażowych elektrowni fotowoltaicznych – na szkoleniu (krok po kroku) nabędą umiejętności montażu instalacji dachowej/gruntowej w różnych wariantach. Uczestnicy nabędą umiejętności związane z: • Najlepszymi technikami montażu wraz określeniem parametrów technicznymi urządzeń zastosowanych w fotowoltaice. • Zastosowaniem technologii: cienkowarstwowa, polikrystaliczna a także praktycznie doświadczyć skuteczności różnego rodzaju technologii (także będą mogli wypróbować zdobytą wiedzę i umiejętności pod okiem doświadczonego instalatora). • Montażem instalacji fotowoltaicznej na wysokościach oraz na ziemi; • Budową konstrukcji. • Montażem modułów PV i innych urządzeń; • Okablowanie systemu fotowoltaicznego; • Innymi pracami instalacyjnymi. • Zastosowaniem odpowiednich narządzi do określonych czynności monterskich. c) kompetencje społeczne: uczestnicy w trakcie szkolenia zdobędą kompetencje społeczne związane m. innymi z: • Pracą w zespole monterskim. • Skuteczną komunikacją w zespole monterskim, stosując język techniczny. • Zdolnościami związanymi z budowaniem pozytywnych relacji wewnątrz zespołu monterskiego. • Umiejętnościami trafnego oraz sprawnego myślenia podczas prac monterskich. • Umiejętnościami generowania adekwatnych i skutecznych w danej sytuacji zachowań,
Drukuj do PDF