Kategorie usług
 
Menu

Studia Podyplomowe Terapia zajęciowa


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/19/15105/248092
Cena netto 2 800,00 zł Cena brutto 2 800,00 zł
Cena netto za godzinę 9,66 zł Cena brutto za godzinę 9,66
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 290
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-24 Termin zakończenia usługi 2019-07-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-19 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-23
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Osoba do kontaktu Monika Smus Telefon +48 42 299 56 38
E-mail msmus@ahe.lodz.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Studia podyplomowe Terapia zajęciowa mają na celu wyposażenie słuchaczy w kompetencje związane z praktycznym wspieraniem rozwoju osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym (osoby niepełnosprawne, starsze, przewlekle chore). Słuchacze poznają metody terapii zajęciowej i techniki praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne, a także zaradność życiową i sprawność fizyczną osób potrzebujących pomocy.


Drukuj do PDF