Kategorie usług
 
Menu

Asertywny szef


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/14/7829/246438
Cena netto 1 290,00 zł Cena brutto 1 290,00 zł
Cena netto za godzinę 107,50 zł Cena brutto za godzinę 107,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-16 Termin zakończenia usługi 2019-05-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-06
Maksymalna liczba uczestników 18
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka
Osoba do kontaktu Agnieszka Cwigon Telefon 728 517 505
E-mail a.cwigon@effect.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział, w jaki sposób: • Budować asertywną postawę sprzyjającą wywieraniu wpływu w relacjach z pracownikami • Wzmocnić autorytet w kontaktach z pracownikami, przełożonymi • Rozwijać umiejętności: – jasnego i motywującego wyrażania poleceń – wzmacniania i chwalenia pracowników – stawiania granic oraz asertywnej odmowy – wyważonego formułowania swojego zdania i argumentowania swoich racji – udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, korygowania zachowań pracowników i współpracowników – odbierania krytyki ze strony pracownika z dystansem do emocji – skutecznego radzenia sobie z presją psychologiczną, straszeniem, agresją i gniewem pracowników • Efektywnie radzić sobie z najczęściej spotykanymi postawami i reakcjami tzw. trudnych pracowników Po szkoleniu uczestnik będzie umiał: • asertywnie wyrażać swoje myśli, emocje, potrzeby, opinie i decyzje w relacjach z podwładnymi, przełożonymi, klientami, dostawcami, • jasno przedstawiać swoje stanowisko i intencje, jednocześnie wykazując empatię w stosunku do współrozmówców, • w przyjazny, ale jednoznaczny sposób odmawiać lub wyrażać konstruktywną krytykę • mówić o swoich oczekiwaniach w sposób wyważony, • spokojnie reagować na krytykę, trudne polecenia i inne trudne komunikaty ze strony współpracowników, • radzić sobie z własnymi przekonaniami, które mogą ograniczać ich w czasie trudnej rozmowy. Kompetencja społeczne: • Asertywność • Komunikatywność • Samodzielność • Negocjowanie
Drukuj do PDF