Kategorie usług
 
Menu

Social Media


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/09/28768/245132
Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł
Cena netto za godzinę 222,22 zł Cena brutto za godzinę 222,22
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 18
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-21 Termin zakończenia usługi 2018-11-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-09 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-21
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Kształcenia Kadr Sportowych Bartłomiej Cienciała
Osoba do kontaktu Iwona Kandora Telefon +48793244744
E-mail marketing@ckks.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik pozna podstawy Social Mediów, ich rodzaje, specyfikację - rodzaje działań na Facebook-u i ich dostępne funkcje przydatne w pracy mikroprzedsiębiorstw. Sposoby dostępnych działań marketingowych i komunikacyjnych. Uczestnicy nauczą się jak wykorzystywać profile na Facebooku do przetwarzania bezpłatnych i płatnych reklam oraz działań promocyjnych. Jak sprzedawać produkty poprzez funpage, jak zarządzać wydarzeniami i jakie są sposoby komunikacji z potencjalnymi klientami i odbiorcami naszych reklam. Uczestnicy dowiedzą się jak określać grupy odbiorców, ich profile i zachowania. Jak docierać do wybranych grup. Po szkoleniu dzięki zdobytym umiejętnością absolwent osiągnie lepsze efekty sprzedażowe poprzez dotarcie do większej liczby odbiorców, osiągnie większe zwroty z inwestycji poniesionych na działania na Facebook-u. Social Media są ważnym kanałem komunikacji z rynkiem i odbiorcami. Podniesienie skuteczności działań w tym obszarze wpłynie na wzrost liczby odbiorców i pozwoli skuteczniej dotrzeć do nich z naszymi produktami/ usługami.Social Media stale się rozwijają i dostarczają nam nowych funkcji.
Drukuj do PDF