Kategorie usług
 
Menu

Badanie penetracyjne - PT 3


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/09/13652/245128
Cena netto 5 600,00 zł Cena brutto 5 600,00 zł
Cena netto za godzinę 233,33 zł Cena brutto za godzinę 233,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-12 Termin zakończenia usługi 2019-03-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-09 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-28
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 i 1079)
Zakres tematyczny Szkolenia
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Po zdanym egzaminie i spełnieniu innych wymagań uczestnik otrzymuje certyfikat kompetencji zgodny z normą międzynarodową ISO 9712. Instytut posiada akredytację PCA na certyfikowanie personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami tej normy.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Instytut Spawalnictwa
Osoba do kontaktu Alicja Borysewicz Telefon +48 32 33 58 325
E-mail alicja.borysewicz@is.gliwice.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma wiedzę na temat podstaw fizycznych badań PT, sprzętu, sposobu i procedury ich wykonania oraz z zakresu przepisów związanych; posiada umiejętności praktycznego wykonywania badań PT. Może te badania wykonywać przed, w trakcie i po procesie i oceniać samodzielnie, a następnie sporządzić protokół; rozumie znaczenie wykonania badań dla bezpieczeństwa konstrukcji, wagę prawidłowego wykonania połączenia w każdym aspekcie związanym z użytkowaniem elementów.
Drukuj do PDF