Kategorie usług
 
Menu

Język angielski "one to one" - poziom A1


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/09/12533/245099
Cena netto 6 300,00 zł Cena brutto 6 300,00 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 70,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 90
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-16 Termin zakończenia usługi 2019-11-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-09 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-15
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Perfect Yearwood & Góralczyk spółka jawna
Osoba do kontaktu Janusz Góralczyk Telefon +48895354062
E-mail biuro@englishperfect.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Rozwijanie i kształtowanie umiejętności językowych na poziomie podstawowym - A1 według CEFR (Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching) niezbędnych do funkcjonowania w życiu prywatnym oraz środowisku zawodowym, opanowanie w stopniu podstawowym poziomu wiedzy dotyczącej struktury języka angielskiego oraz podniesienie kompetencji społecznych związanych z procesem uczenia się. Uczestnik zajęć pozna zasady gramatyczne oraz słownictwo na poziomie A1. Będzie umiał prowadzić rozmowę na podstawowe tematy oraz w podstawowy sposób porozumiewać się z innymi osobami w podstawowych sytuacjach życiowych. Będzie również potrafił wykorzystywać język angielski w stopniu podstawowym w życiu zawodowym.


Drukuj do PDF