Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/09/31999/245090
Cena netto 3 100,00 zł Cena brutto 3 100,00 zł
Cena netto za godzinę 22,14 zł Cena brutto za godzinę 22,14
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 140
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-20 Termin zakończenia usługi 2019-01-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-09 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-20
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs - Kwalifikacja wstępna kat. C i D- 280 godz.
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AUTO SZKOŁA MARIOLA BAJON
Osoba do kontaktu Mariola Bajon Telefon 509260212
E-mail mbajon@interia.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej pozwala uzyskać uczestnikowi szkolenia kwalifikacje do pracy w zawodzie kierowcy, w przedsiębiorstwie transportowym.
Drukuj do PDF