Kategorie usług
 
Menu

Mierniki efektywności kluczowych obszarów firmy ARRA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/09/9458/245088
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 3 075,00 zł
Cena netto za godzinę 312,50 zł Cena brutto za godzinę 384,38
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-26 Termin zakończenia usługi 2018-11-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-09 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-26
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu QUEST CHANGE MANAGERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Norbert Brodowski Telefon 539909838
E-mail norbert.brodowski@questcm.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Organizacja otrzyma oraz zbuduje narzędzia monitorujące przebieg pracy i efekty pracy zespołów. Osiąganie celów ilościowych i jakościowych stanie się możliwe do monitorowania, a w związku z tym menedżerowie uzyskają przegląd sytuacji pozwalający im podejmować kluczowe decyzje dotyczący działań operacyjnych i sprzedażowych. Celem usługi jest analiza dostępnych narzędzi zarządzania i monitorowania wyników , poszczególnych działów firmy, dzięki czemu o 5% zostanie zwiększona wydajność jeżeli chodzi o procesy obsługi klienta i o 10% jeżeli chodzi o wydajność procesów sprzedaży i zarządzania, kontaktów na linii dostawca-klient, który zostanie osiągnięty bezpośrednio po wprowadzeniu, analizowanych narzędzi i opracowaniu mapy procesów zachodzących w firmie, aby wyeliminować luki i opóźnienia negatywnie wpływające na wyniki firmy.
Cel edukacyjny
Menedżer uzyska wiedzę na temat kluczowych obszarów składających się na zarządzanie sprzedażą oraz sprawnością operacyjną firmy, a także uzyska od konsultanta oraz zbuduje, przy współpracy z nim, konkretne narzędzia do zarządzania swoją pracą oraz narzędzia do wizualizowania wskaźników efektywności pracy zespołu Pracownik nabędzie kompetencje: - zarządzania obowiązkami i czasem swojej pracy - delegowania i komunikowania zadań swoim pracownikom w sposób konkretny, mierzalny i okreslony w czasie - pracownik zna główne narzędzia w firmie, które pozwalają mu na mierzenie swojej efektywności oraz zna parametry, które je definiują - pracownik nabędzie kompetencje potrzebne do zarządzania pracownikami. Efekty dotyczące wiedzy: - Pracownik będzie wiedział, które wyniki jego pracy są prawidłowe, a które nie, dzięki wprowadzeniu norm  i wartości progowych. - Pracownik będzie znał różnicę między planowaniem  krótko- i średnioterminowym - Pracownik pozna mierniki sprzedaży w branży i będzie potrafił je wykorzystywać w pracy swojego zespołu. - Pracownik pozna główne narzędzia w firmie, które pozwolą mu na mierzenie swojej efektywności oraz zna parametry, które je definiują Efekty dotyczące umiejętności: - Pracownik będzie działał w oparciu o  narzędzia i metodykę pracy zespołu menedżerskiego sprofilowanego na branże - Pracownik będzie potrafił zarządzać zadaniami i projektami wewnętrznymi w organizacji Efekty dotyczące firmy: - Firma wprowadzi wskaźniki działania zespołów sprzedażowych i organizacyjnych - Firma ustali schemat organizacji pracy menedżerskiej każdego lidera zespołu. - Firma nauczy się jakie elementy wpływają na kulturę pracy w organizacji


Drukuj do PDF