Kategorie usług
 
Menu

Ochrona danych osobowych - szkolenie w zakresie stosowania przepisów i zmian obowiązujących od 25 maja 2018 roku.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/09/19778/244722
Cena netto 2 200,00 zł Cena brutto 2 706,00 zł
Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 123,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 22
Termin rozpoczęcia usługi 2019-01-14 Termin zakończenia usługi 2019-01-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-09 Termin zakończenia rekrutacji 2019-01-11
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Beczka Raju Adam Rajewicz
Osoba do kontaktu Adam Rajewicz Telefon 668849866
E-mail beczkaraju@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Nabycie przez uczestników szkolenia kompetencji zawodowych dotyczących obowiązujących wymagań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, a także konsekwencji wynikających z braku zastosowania postanowień ustawy. Uczestnicy szkolenia, mający na codzień do czynienia z danymi osobowymi swoich klientów i kontrahentów będą w sposób praktyczny potrafili zastosować elementy prawa ochrony danych osobowych, które ich dotyczą oraz stosować odpowiednią dokumentację. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - posiada wiedzę na temat Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w znowelizowanej formie (RODO), zasad i wymogów dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych, zasad bezpieczeństwa ich przechowywania, sankcji za niestosowanie przepisów, roli inspektora ochrony danych osobowych, itd. - potrafi w sposób praktyczny stosować wymogi ochrony danych osobowych (RODO) przy wykonywaniu zadań służbowych, za które uczestnik jest odpowiedzialny, to jest: interpretuje na codzień rozszerzone pojęcia „dane osobowe”, zna i przestrzega praw osób, których dane są przetwarzane, stosuje zasady udostępniania informacji oraz danych, stosuje klauzule zgód, a także klauzule informacyjne, zgodne z wymaganiami RODO, stosuje środki zapewniające bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich, stosuje w praktyce odpowiednią dokumentację zgodną z RODO. - potrafi wykorzystać nabyte kompetencje społeczne poprzez umiejętność samokształcenia się w kierunku objętym tematyką szkolenia, w tym rozwijać i dostosowywać dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych, identyfikować zagrożenia z tego zakresu i im przeciwdziałać, wprowadzać własne rozwiązania problemów napotkanych w konkretnych przypadkach podczas pracy zawodowej. Społecznym wydźwiękiem usługi będzie wzrost zaufania klientów do pracowników przedsiębiorstwa, jako osób dbających o ochronę danych osobowych klientów. Celem społecznym szkolenia będzie ponadto możliwość dzielenia się uzyskaną wiedzą z innymi współpracownikami. W wyniku udziału w usłudze uczestnicy będą potrafili w sposób skuteczny zwiększyć efektywność i sprawność wykonywania zadań operacyjnych za które są odpowiedzialni w odniesieniu do wymogów RODO, co przyczyni się do ich rozwoju zawodowego i pozycji zawodowej, a w konsekwencji do rozwoju przedsiębiorstwa, w którym są zatrudnieni, poprzez zwiększenie wiarygodności i pozytywnego PR przedsiębiorstwa. W wyniku udziału w usłudze zostanie przez uczestnika/uczestniczkę osiągnięty cel edukacyjny w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w odniesieniu do znowelizowanych przepisów ochrony danych osobowych.
Drukuj do PDF