Kategorie usług
 
Menu

"Mistrz coachingu" edycja warszawska wiosenna 2019


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa o charakterze zawodowym
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/08/15365/244714
Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 7 000,00 zł
Cena netto za godzinę 97,22 zł Cena brutto za godzinę 97,22
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 72
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-16 Termin zakończenia usługi 2019-06-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-08 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-16
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Kształcenie zawodowe A.35. - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Meritum Training Firma Szkoleniowa Małgorzata Misztal
Osoba do kontaktu Małgorzata Misztal Telefon 504171203
E-mail szkola@meritumcoaching.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Przygotowanie Uczestnika do prowadzenia pełnych procesów coachingowych zgodnie ze standardami, kompetencjami i Kodeksem Etycznym International Coach Federation (ICF). W wyniku ukończenia szkolenia Uczestnik będzie przygotowany do uzyskania międzynarodowej akredytacji coachingowej na poziomie kompetencyjnym ACC lub PCC ICF. Celem biznesowym będzie uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia akredytowanego w ICF jako ACSTH ICF (72h akredytowane), który uprawnia do ubiegania się o międzynarodową akredytację coachingową ICF . Warunkiem uzyskania certyfikatu jest 100% obecności na zajęciach oraz nagranie 2 sesji coachingowych na poziomie kompetencyjnym ACC ICF. Ukończenie szkolenia pozwoli Ci zdobyć nowy zawód, a poprzez nabycie umiejętności prowadzenia profesjonalnych sesji coachingowych prezentować najwyższe międzynarodowe standardy obowiązujące w branży coachingu.
Cel edukacyjny
Program „Mistrz coachingu” to kompleksowe szkolenie coachingowe posiadające międzynarodową akredytację jakości na najwyższym poziomie ACTP ICF. Ukończenie szkolenia pozwala zdobyć i rozwinąć zaawansowane umiejętności coachingowe oraz uzyskać akredytację coachingową na poziomach ACC lub PCC ICF. Całość szkolenia prowadzona jest wyłącznie przez międzynarodowych coachów MCC ICF posiadających ponad 16.000h doświadczenia coachingowego. Osoby, które ukończą szkolenie będą dysponowały: - spójnym zrozumieniem roli coacha, relacji coachingowej i zastosowań coachingu - całościową, dobrze ugruntowaną metodologią coachingową wraz z pełną strukturą rozmowy coachingowej - szerokim zakresem narzędzi i procesów użytecznych we wzmacnianiu efektów coachingu - umiejętnościami komunikacji coachingowej odpowiadającymi profilowi kompetencyjnemu ACC/PCC ICF. Realizując szkolenie Uczestnik nabędzie wiedzę, kompetencje oraz wykształci w sobie postawę profesjonalnego coacha ICF. Uczestnik dowie się (WIEDZA): • W jaki sposób wykorzystanie podejścia coachingowego przekłada się na wsparcie ludzi w realizacji bieżących celów • Uczestnicy dowiedzą się jakie umiejętności coachingowe powinien posiadać coach, by skutecznie wspierać ludzi w podejmowaniu decyzji • Uczestnicy dowiedzą się jakie elementy składają się na skuteczną komunikację coachingową • Uczestnicy poznają poziomy słuchania oraz dowiedzą się w jaki sposób wykorzystanie ich w praktyce wpływa na jakość prowadzonych przez nich sesji coachingowych • Uczestnicy w praktyce przećwiczą poziomy słuchania • Uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie poprawnego formułowania celów przez klienta coachingu oraz stosowania mierników w odniesieniu do celów • Uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie prowadzenia sesji coachingu z wykorzystaniem struktury oraz dowiedzą się w jaki sposób wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce • Uczestnicy w praktyczny sposób zastosują wiedzę dotyczącą wykorzystania struktury w procesie coachingu. Efektem tego będzie przeprowadzenie sesji coachingowej z klientem • Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób zadawanie trafnych pytań pozwala wydobywać z klientów to, co w nich najcenniejsze • Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób klienci coachingu postrzegają sytuacje, w których się znajdują (jako problem lub jako wyzwanie) • Uczestnicy przećwiczą sposoby, które pozwolą przeformułowywać problem w wyzwanie (cel) • Uczestnicy dowiedzą się jakie są niektóre z najlepszych sposobów wydobywania wartości i motywacji w prowadzonych sesjach coachingowych • Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych klientom coachingu • Uczestnicy dowiedzą się czym jest piramida poziomów logicznych oraz jakie jest jej praktyczne zastosowanie w sesjach coachingowych • Uczestnicy dowiedzą się jak zastosowanie ram jak gdyby przekłada się na jakość i efekty klientów coachingu • Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystanie pozycji marzyciela, krytyka i realisty pozwala klientom coachingu osiągać doskonałe rezultaty • Uczestnicy poznają narzędzie, którego zastosowanie w pracy z klientami pozwoli im na wydobycie z nich nowych możliwości, pomysłów z wykorzystaniem życiowych mentorów klienta coachingu • Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób wspomagać klienta poprzez budowanie wizji jego samego, wykonywanej pracy oraz tego, co w życiu klienta coachingu jest najważniejsze UMIEJĘTNOŚCI • Uczestnicy dowiedzą się co sprawia, że podejście coachingowe jest jednym z najlepszych form wsparcia w realizacji celów • Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób nawiązywać i utrzymywać doskonałe relacje partnerskie z klientami coachingu • Uczestnicy rozwiną umiejętność budowania relacji (rapportu, parafrazy, odzwierciedlenia) i ich znaczenia w procesie coachingu • Uczestnicy nauczą się praktycznego wykorzystania poziomów słuchania oraz wdrożą je do swojej praktyki coachingowej • Uczestnicy rozwiną w sobie umiejętności słuchania na 2 i 3 poziomie • Uczestnicy dowiedzą się jak przy użyciu metody SMART określać poprawnie sformułowany cel na sesję coachingową • Uczestnicy szkolenia będą potrafili prowadzić sesje coachingowe w oparciu o strukturę. Dzięki temu oferowane przez nich formy wsparcia będą uwzględniać elementy, które powinna zawierać profesjonalna sesja coachingową • Uczestnicy zdobędą umiejętność praktycznego procesu coachingowego – który jest uporządkowany i spójny • Uczestnicy nauczą się formułowania pytań, które będą pobudzały klienta coachingu do kreatywności i poszukiwania jak najlepszych rozwiązań • Uczestnicy będą potrafili rozróżniać sposób postrzegana rzeczywistych sytuacji przez klienta coachingu • Uczestnicy będą potrafili przeformułowywać negatywne cele klienta na pozytywne oraz motywujące do działania • Poprzez zadawanie pytań uczestnicy nauczą się w jaki sposób tworzyć pytania pobudzające motywację klientów coachingu • Uczestnicy w oparciu o model komunikatu JA będą potrafili efektywnie komunikować własne poglądy bez naruszenia terytorium personalnego drugiej strony • Uczestnicy w oparciu o piramidę poziomów logicznych będą potrafili prowadzić sesje coachingowe na poziomach wartości, tożsamości, misji i wizji • Uczestnicy nauczą się jak poprzez wykorzystanie ram jak gdyby poszerzać myślenie klienta oraz inspirować go do podejmowania wyzwań • Uczestnicy będą w stanie przeprowadzić klienta przez proces pobudzania kreatywności, generowania pomysłów oraz sposobów ich realizacji • Uczestnicy nauczą się stosowania ćwiczenia „Moi życiowi mentorzy” w pracy z klientem coachingu • Uczestnicy będą potrafili wspierać klientów coachingu w realizacji długoterminowych celów, które oparte są o wartości (to, co najbardziej motywuje klienta) POSTAWY • Wzrost świadomości w zakresie wykorzystania podejścia coachingowego w codziennej pracy • Rola i znaczenie otwartości, szczerości oraz wzajemnego zaufania w relacjach coachingowych • Większe przywiązywanie uwagi do wykorzystania narzędzi komunikacji w relacji coach – klient • Dzięki uważnemu słuchaniu będą bardziej świadomie rozumieć potrzeby klientów, a przez to skuteczniej wspierać ich w codziennych działaniach • Uczestnicy będą potrafili słuchać w sposób empatyczny – z zachowaniem należytego szacunku dla klienta coachingu • Zwracanie uwagi na poprawność sformułowanych celów – skupienie się na tym, co chce osiągnąć klient • Zwiększona świadomość wykorzystania struktury coachingowej w prowadzonych sesjach coachingu • Uczestnicy z pełną świadomością i pewnością siebie przeprowadzą pełną sesję coachingową z klientem. • Uczestnicy wykształcą w sobie postawę odkrywcy – wspólne z klientem będą dążyć do uzyskania możliwie najlepszych efektów współpracy coachingowej • Większa świadomość motywatorów oraz ograniczeń przy podejmowaniu decyzji przez klienta • Zwiększenie świadomości w zakresie nasłuchiwania słów używanych przez klienta (negatywnych i pozytywnych) i sposobów przeformułowywania • Nabycie biegłości w zadawaniu pytań ukierunkowujących na wydobywanie wartości i motywacji w podejmowaniu wyzwań • Bezpośrednie przekazywanie informacji opartych o wzajemny szacunek i zaufanie • Uczestnicy będą reprezentować postawę coacha przez duże „C” – według def. Diltsa • Będą świadomie wspierać klienta w generowaniu pomysłów, rozwiązań – w poszukiwaniu możliwości oraz kreatywnym rozwiązywaniu problemów • Uczestnicy wykształcą w sobie postawę osoby, która pobudza do myślenia, wspiera w generowaniu pomysłów oraz pozwala przekuć je w działanie • Będą w stanie wspierać klientów odwołując się do ich wartości, tożsamości oraz indywidualnej misji (kim jestem, po co jestem, dlaczego jestem?) • Zwracanie większej uwagi na to, co motywuje klienta do podejmowania działań (słowa, emocje, wartości, postawa)


Drukuj do PDF