Kategorie usług
 
Menu

kurs "Ostry dysk w modelu Postural Fulcrum by Rafał Krasicki"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/08/8530/244690
Cena netto 2 400,00 zł Cena brutto 2 952,00 zł
Cena netto za godzinę 54,55 zł Cena brutto za godzinę 67,09
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 44
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-28 Termin zakończenia usługi 2019-09-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-08 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-21
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Rehaintegro sp. z o.o. sp. k
Osoba do kontaktu Paweł Tota Telefon +48881439678
E-mail biurorehaintegro@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Realizacja usługi pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, które prowadzą do podniesienia kompetencji zawodowych uczestnika szkolenia oraz wzrostu jakości świadczonych przez niego usług. W rezultacie uczestnik szkolenia, w ramach prowadzonej przez siebie praktyki zawodowej, ma możliwość podniesienia ceny za usługę jednostkową, co spowoduje wzrost jego comiesięcznych przychodów, a tym samym pozytywnie wpłynie na jego sytuację ekonomiczną.
Cel edukacyjny
Zakres usługi: Zapoznanie się z zasadami bezpiecznego i skutecznego stosowania tej formy terapii, w oparciu o techniki strukturalne i funkcjonalne wykorzystywane w terapii manualnej. Cele edukacyjne: wiedza: Nabycie wiedzy na temat typów i cech najczęstszych dysfunkcji kręgosłupa oraz rodzajów terapii w ostrych i przewlekłych dolegliwościach bólowych. umiejętności: Zdobycie umiejętności wykorzystania technik strukturalnych (LVLA, HVLA, N-Mobilizacje, STRETCHING etc.) i funkcjonalnych (OFT, trening medyczny) w terapii kręgosłupa; zdobycie umiejętności przeprowadzania testów napięciowych, identyfikacji miejsc cieśni, stosowania technik drenażu oraz badania ruchomości w poszczególnych odcinkach kręgosłupa. kompetencje społeczne: Nabycie kompetencji samodzielnego i odpowiedzialnego stosowania terapii w relacjach z pacjentami oraz zdolności kształtowania dalszego rozwoju zawodowego w tym obszarze; wzbogacenie własnego warsztatu pracy, dające możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym (dzielenie się nabytymi doświadczeniami w zgodzie z kodeksem etyki zawodowej).


Drukuj do PDF