Kategorie usług
 
Menu

Makijaż permanentny - kurs dla osób początkujących.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/08/7220/244668
Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 7 000,00 zł
Cena netto za godzinę 200,00 zł Cena brutto za godzinę 200,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 35
Termin rozpoczęcia usługi 2019-01-14 Termin zakończenia usługi 2019-03-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-08 Termin zakończenia rekrutacji 2019-01-11
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ESTHETIC INSTITUTE Małgorzata Ruprich
Osoba do kontaktu Artur Ruprich Telefon 668460981
E-mail info@szkoleniaestetyczne.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Głównym celem biznesowym jest: - Wprowadzenie nowych usług do gabinetu kosmetycznego co może zwiększyć szanse uzyskania przewagi konkurencyjnej - Wzrost przychodów oraz liczby sprzedanych usług w gabinecie kosmetycznym o 5% w skali miesiąca w terminie do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pozwalających na bezpiecznie i zgodne z zasadami wykonanie makijażu permanentnego brwi, ust i kresek na powiekach. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - nabywa nową wiedzę z zakresu zasad stosowanych w makijażu permanentnym, - potrafi wykonywać makijaż permanentny brwi z wykorzystaniem urządzeń do tego przeznaczonych - potrafi wykonywać pigmentację ust oraz kresek na powiekach górnej i dolnej - posiada umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować główne problemy związane z wykonywaniem makijażu permanentnego. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - Jest świadomy konieczności podejmowania działań na rzecz promocji zdrowia. - Pracuje samodzielnie oraz w zespole, jest wrażliwy na ludzkie cierpienie i potrzebę pomocy, wykazuje odpowiedzialność i przestrzega zasad bezpieczeństwa, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii. - Wykorzystuje wiedzę z zakresu szkolenia, dostrzega rolę wpływu zabiegów na procesy zrównoważenia psychofizycznego, i dobrostan osoby poddanej omawianym procesom. - Posiada umiejętność wprowadzania zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii - Potrafi podjąć decyzję o zastosowaniu preparatu lub wykonaniu zabiegu w określonych okolicznościach - Potrafi taktownie i skutecznie zasugerować klientowi potrzebę konsultacji medycznej (dermatologicznej, alergologicznej, onkologicznej). - Posiada świadomość własnych ograniczeń i rozumie potrzebę konsultacji z ekspertami. - Okazuje szacunek dla klienta. - Potrafi taktownie i skutecznie odmówić wykonania zabiegu kosmetycznego w przypadku rozpoznania schorzeń, które stanowią przeciwwskazanie do jego zastosowania. - Potrafi skutecznie i taktownie komunikować się z klientami, współpracownikami - Potrafi organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.
Drukuj do PDF