Kategorie usług
 
Menu

Zasady prowadzenia biznesowej korespondencji mailowej i biznesowych rozmów telefonicznych w języku angielskim.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/08/23841/244659
Cena netto 2 400,00 zł Cena brutto 2 400,00 zł
Cena netto za godzinę 120,00 zł Cena brutto za godzinę 120,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 20
Termin rozpoczęcia usługi 2018-12-08 Termin zakończenia usługi 2018-12-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-08 Termin zakończenia rekrutacji 2018-12-07
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Akredytacja Centrów Egzaminacyjnych ECDL
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Kozera Fundacja
Osoba do kontaktu Krzysztof Dec Telefon 601908668
E-mail krzysztofdec.x@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
C1 – Poznanie zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych w języku angielskim. C2 –Poznanie zasad prowadzenia korespondencji biurowej w języku angielskim. C3 – Nabycie umiejętności prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych w języku angielskim. C4 – Nabycie umiejętności prowadzenia korespondencji biurowej w języku angielskim. Efekty uczenia się/kształcenia: W1 - Wiedza z zakresu zasad prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych W2 - Wiedza z zakresu korespondencji biurowej w języku angielskim. E1 – Wykorzystanie nabytych umiejętności, wiedzy i kompetencji w zakresie obowiązków na pełnionym stanowisku a co za tym idzie sprawny kontakt z kontrahentami i pozyskiwanie nowych kontrahentów na rynkach zagranicznych. E2 – Zwiększenie prestiżu firmy jak i własnej osoby jako eksperta w dziedzinie prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych i korespondencji biurowej w języku angielskim.
Drukuj do PDF