Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kategorii C+E


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/08/28729/244656
Cena netto 2 600,00 zł Cena brutto 2 600,00 zł
Cena netto za godzinę 104,00 zł Cena brutto za godzinę 104,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 25
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-02 Termin zakończenia usługi 2019-03-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-08 Termin zakończenia rekrutacji 2018-12-31
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Kursy prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B, C, CE
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu MACIEJ ORLIKOWSKI OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW SAFETY CAR
Osoba do kontaktu Maciej Orlikowski Telefon +48 792452243
E-mail info@osksafetycar.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestnika z zakresu warunków i zasad użytkowania oraz budowy i obsługi pojazdu ciężarowego z przyczepą. Uczestnik szkolenia zdobędzie również wiedzę na temat rozmieszczenia i mocowania ładunku oraz sprzęgania i rozprzęgania naczepy (przyczepy). Uczestnik będzie znał dopuszczalne wymiary pojazdu (wysokość, szerokość, długość), które pozwolą na poruszanie się na drogach publicznych. Uczestnik kursu opanuję technikę kierowania samochodem ciężarowym z przyczepą w ruchu drogowym i na placu manewrowym, jak również opanuje czynności kontrolno - obsługowe pojazdu oraz przyczepy. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C+E, które uprawnia do prowadzenia: - pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą, - zespołu pojazdów złożonych z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami). Celem szkolenia jest nabycie umiejętności, które pozwolą efektywnie radzić sobie w sytuacjach związanych z kierowaniem pojazdów kategorii C+E prawa jazdy, przyczynią się one do odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym, opartego na respektowaniu zasad kulturalnego zachowania się na drogach i nie tylko, respektowania praw innych kierowców, wzmocnienie komunikacji interpersonalnych. Uczestnik szkolenia rozumie potrzebę aktualizacji swojej wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz konieczność każdorazowego sprawdzania stanu technicznego składu w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie oraz innym uczestnikom ruchu drogowego. Dzięki ukończonemu szkoleniu oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego uczestnik szkolenia zwiększy swoje kompetencje zawodowe oraz szanse na rynku pracy. Rozszerzenie zakresu posiadanych uprawnień przyczyni się do sprawniejszego rozwoju przedsiębiorstwa.
Drukuj do PDF