Kategorie usług
 
Menu

STOLARZ MEBLOWY-kurs czeladniczy


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/07/10401/243844
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł
Cena netto za godzinę 22,73 zł Cena brutto za godzinę 22,73
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 220
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-22 Termin zakończenia usługi 2019-06-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-28
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu czeladniczego przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku otrzymuje ŚWIADECTWO CZELADNICZE w zawodzie stolarza meblowego.
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Świadectwo czeladnicze jest dokumentem wydawanym przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku .
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Anna Niczyporuk Telefon 85 6752517
E-mail a.niczyporuk@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu na tytuł czeladnika w zawodzie stolarz meblowy przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku.
Drukuj do PDF