Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe Logopedia z komunikacją alternatywną


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/06/14337/243166
Cena netto 4 550,00 zł Cena brutto 4 550,00 zł
Cena netto za godzinę 7,58 zł Cena brutto za godzinę 7,58
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 600
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-16 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-07 Termin zakończenia rekrutacji 2018-12-31
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży
Osoba do kontaktu Ewa Zawłocka Telefon 668487741
E-mail janski.podyplomowe.szkolenia@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Wyposażenie słuchaczy w kompetencje umożliwiające profesjonalne prowadzenie zajęć logopedycznych, jak również realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy w placówkach oświatowych, kulturowych i medycznych. Studia zapewniają nabycie uprawnień określonych przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Plan, program i wymiar godzin studiów spełnia wszystkie wymagania dotyczące kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, jak również Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a także jest zgodny z wymogami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Kierunek studiów zgodny z potrzebami rozwoju podlaskiej gospodarki. Studia wpisują się w regionalne specjalizacje rdzeniowe. Program studiów podyplomowych opracowano z uwzględnieniem oceny potrzeb podlaskiego rynku pracy przy udziale pracodawców.


Drukuj do PDF