Kategorie usług
 
Menu

Mediator Zawodowy - Sądowy i pozasądowy - KURS KOMPLEKSOWY ( Zawiera warsztaty praktyczne) na certyfikację krajową i europejską z rozszerzonym modułem warsztatów nt. " Konstruowania ugód i współpracy z Sądami " Zajęcia prowadzi Mediator Stały w sześciu Sądach Okręgowych, trener mediacji Fundacji VCC


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/05/20394/242801
Cena netto 7 142,00 zł Cena brutto 7 142,00 zł
Cena netto za godzinę 148,79 zł Cena brutto za godzinę 148,79
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 48
Termin rozpoczęcia usługi 2018-12-10 Termin zakończenia usługi 2018-12-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-06 Termin zakończenia rekrutacji 2018-12-10
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Edukacji Zawodowej Elżbieta Sobieraj
Osoba do kontaktu Waldemar Sobieraj Telefon 666 512 699
E-mail ekspertmediacji@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel edukacyjny : 1.Doskonałe przygotowanie uczestnika do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu mediacji zawodowych dotyczących mediacji cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych, oraz dla nieletnich 2. Szkolenie umożliwia ubieganie się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych 3.Szkolenie jest zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. oraz standardem szkolenia mediatorów Fundacji VCC 4.Celem kształcenia jest zrozumienie istoty procesu mediacji, pozyskanie wiedzy i kompetencji w zakresie sztuki rozwiązywania konfliktów. Program zawiera wiedzę z zakresu przeciwdziałania konfliktom w organizacji, uczy zmienić sytuację konfliktową w relacje. 5. Szkolenie jest prowadzone w małych 1-3-5 osobowych grupach i zawiera case study oraz warsztaty doskonalące dotyczące konstruowania ugód i współpracy mediatora z Sądami. 6.Uczestnikom szkolenia pomagamy uzyskać wpis na listy mediatorów stałych w Sądach Okręgowych poprzez rekomendację Stowarzyszenia Mediatorów Sądowych
Drukuj do PDF