Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe Nauczanie fizyki z elementami informatyki + semestr uzupełniający do szkół średnich


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/05/14337/242617
Cena netto 3 650,00 zł Cena brutto 3 650,00 zł
Cena netto za godzinę 10,14 zł Cena brutto za godzinę 10,14
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 360
Termin rozpoczęcia usługi 2018-12-14 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-06 Termin zakończenia rekrutacji 2018-12-31
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży
Osoba do kontaktu Ewa Zawłocka Telefon +48 668 487 741
E-mail janski.podyplomowe.szkolenia@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kierunek studiów zgodny z potrzebami rozwoju podlaskiej gospodarki. Studia wpisują się w regionalne specjalizacje rdzeniowe. Program studiów podyplomowych opracowano z uwzględnieniem oceny potrzeb podlaskiego rynku pracy przy udziale pracodawców. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie kadr nauczycielskich do prowadzenia zajęć z przedmiotu fizyka w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i średniej.


Drukuj do PDF