Kategorie usług
 
Menu

Egzamin mistrzowski w zawodzie "Ślusarz"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Egzamin
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/02/7107/241897
Cena netto 1 422,00 zł Cena brutto 1 422,00 zł
Cena netto za godzinę 129,27 zł Cena brutto za godzinę 129,27
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 11
Termin rozpoczęcia usługi 2018-12-12 Termin zakończenia usługi 2018-12-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-02 Termin zakończenia rekrutacji 2018-12-10
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Tak
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Tak
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Po uzyskaniu dyplomu mistrzowskiego/świadectwa czeladniczego jest możliwość wprowadzenia go do tzw. obrotu prawnego za granicą w Unii Europejskiej – po wcześniejszej legalizacji w Związku Rzemiosła Polskiego i Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Osoba do kontaktu Laurencja Krenzel Telefon
E-mail laura.krenzel@ir.katowice.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podniesienie kwalifikacji w zawodzie ślusarz. Osoba, która z wynikiem pozytywnym złoży egzamin, uzyskuje tytuł mistrza w zawodzie ślusarz. Potwierdzeniem nabytych kwalifikacji jest Dyplom mistrzowski (druk określony w Rozporządzeniu MEN Dz.U. poz. 1607). Dodatkowym dokumentem stanowiącą integralną część dyplomu mistrzowskiego jest europass, w którym określone zostały umiejętności kandydata. Posiadacz dyplomu mistrzowskiego w zawodzie ślusarz potrafi: - posługiwać się dokumentacją techniczną w zakresie wykonywanych zadań zawodowych, - wykonywać szkice i rysunki techniczne, części maszyn i mechanizmów, - dobierać materiały do wykonywanych prac, - wykonywać pomiary warsztatowe, - trasować w zakresie właściwym operacjom ślusarskim, - wykonywać prace z zakresu obróbki ręcznej, obróbki mechanicznej skrawaniem, obróbki cieplnej oraz spajania, - wykonywać pomoce warsztatowe niezbędne do prac ślusarskich, - oceniać stan techniczny maszyn, urządzeń , przyrządów i narzędzi, - wykonywać naprawę i konserwację maszyn, urządzeń, przyrządów i narzędzi, - wykonywać naprawę i konserwację oraz zabezpieczać przed korozją wyroby galanterii metalowej, - planować i oceniać jakość wykonywanych prac, - sporządzać kosztorys oraz wycenę wykonywanych usług, - kształtować umiejętności zawodowe ucznia, zgodnie z zasadami psychologii, pedagogiki i metodyki nauczania, - przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych, - udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.
Drukuj do PDF