Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Ochrona danych osobowych w procesach HR


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/02/5891/241873
Cena netto 470,00 zł Cena brutto 578,10 zł
Cena netto za godzinę 78,33 zł Cena brutto za godzinę 96,35
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-29 Termin zakończenia usługi 2018-11-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-02 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-29
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Konsorcjum Prawno-Konsultingowe Lex Przemysław Krzemiński
Osoba do kontaktu Damian Sobestiańczyk Telefon 42 209 30 66
E-mail kontakt@konsorcjumlex.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Nabycie wiedzy w zakresie zmian w obszarach HR podyktowanych zmianami w przepisach prawa.
Drukuj do PDF