Kategorie usług
 
Menu

A może spółka komandytowa?


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/02/19439/241770
Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł
Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-24 Termin zakończenia usługi 2018-11-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-02 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-23
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Tax Deal Beata Kuśmierek
Osoba do kontaktu Roksana Kamińska- Kordyl Telefon 91 486 93 80
E-mail BUR@bur-szkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przedstawienie ram prawno-podatkowych funkcjonowania spółki komandytowej. Na podstawie rozbudowanej prezentacji oraz licznych praktycznych przykładów uczestnicy zostaną zapoznani z modelem funkcjonowania przedsiębiorstwa w konfiguracji: spółka komandytowa ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Nadto uczestnicy poznają ścieżki i procedury dojścia do optymalnego, „uszytego na miarę” rozwiązania. Dowiedzą się jakie znaczenie ma podział wspólników na komplementariuszy i komandytariuszy oraz na jakiej zasadzie możliwe jest optymalne połączenie ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej z zabezpieczeniem majątku. Wiedza zdobyta podczas szkolenia zwiększy kompetencje merytoryczne oraz przełoży się na efektywniejsza pracę i przyczyni się do prawidłowego rozliczania zobowiązań wynikających z funkcjonowania spółki komandytowej. Uczestnicy będą potrafili samodzielnie ocenić możliwe warianty i podejmować optymalne decyzje, co przyniesie wymierne korzyści podmiotowi gospodarczemu.
Drukuj do PDF