Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Trening asertywności


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/02/26483/241757
Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł
Cena netto za godzinę 193,75 zł Cena brutto za godzinę 193,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2018-12-21 Termin zakończenia usługi 2018-12-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-02 Termin zakończenia rekrutacji 2018-12-18
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu KREATOR Przemysław Oszczapiński
Osoba do kontaktu Przemysław Oszczapiński Telefon +48509652643
E-mail kreator@kreator.elk.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest: • Nauczenie się delegować zadania oraz wzmocnisz swoje umiejętności porozumiewania się w trudnych sytuacjach • Nauczenie się jak właściwie przyjmować i odpowiadać na odmowę, presję i manipulację • Nauczenie się posługiwania narzędziami służącymi budowaniu relacji. • Nauczenie się stanowczo wyrażać swoje potrzeby, postawy, uczucia i oczekiwania • Poznanie jak demaskować manipulację oraz w jaki sposób sobie z nią radzić • Nauczenie się w jaki sposób zarządzać konfliktem i rozwiązywać go z korzyścią dla każdej ze stron z poziomu win-win • Zwiększenie swoich umiejętności związanych z działaniem w kierunku osiągania zaplanowanych celów. • Nauczenie się jak z szacunkiem do siebie i innych przekazywać informację zwrotną oraz w jaki sposób konstruktywnie przyjmować taką informację o sobie. • Poznanie technik rozpoznawania przysłowiowej „małpy”, dzięki czemu zyskasz czas na swoje działania • Nauczenie się budować relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku. • Zyskanie czasu, który tracisz zajmując się pracą za innych; • Poznanie zasad rozwiązywania sytuacji konfliktowych tak aby budować a nie niszczyć relacje • Nauczenie się odmawiać bez zbędnego poczucia winy z poszanowaniem swoich granic; • Zyskanie pewność siebie podczas rozmowy z trudnym Klientem, pracownikiem czy dostawcą; • Zyskanie dystans do trudnych sytuacji i zaczniesz rozwiązywać konflikty z poziomu potrzeb i celu."
Drukuj do PDF