Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie UAVO - Operator Dronów z uprawnieniem VLOS (MR do 25 kg)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/31/22364/241664
Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 1 800,00 zł
Cena netto za godzinę 56,25 zł Cena brutto za godzinę 56,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2018-12-17 Termin zakończenia usługi 2018-12-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-01 Termin zakończenia rekrutacji 2018-12-14
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora – BVLOS.
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu REDWINGS Sp. z o. o.
Osoba do kontaktu Janusz Szczuczko Telefon 501 874 688
E-mail kontakt@redwings.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie przygotowuje kursanta do wykonywania zawodu Operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego z uprawnieniem podstawowym BVLOS (loty poza zasięgiem wzroku). Dodatkowo, kursant zostanie przeszkolony też z wykonywania lotów VLOS (loty w zasięgu wzroku).

Dla osób z uprawnieniem VLOS, szkolenie rozszerza ich uprawnienia do lotów poza zasięgiem wzroku.

Uczestnik szkolenia UAVO nabędzie wiedzę w zakresie prawidłowego wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej, zdobędzie umiejętności pilotażu i bezpiecznego użytkowania UAV oraz podniesie swoje kompetencje społeczne poprzez zrozumienie znaczenia bezpieczeństwa innych użytkowników przestrzeni powietrznej oraz problemów dotyczących wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku.

W czasie szkolenie kursant zapozna się z:
- obowiązującym prawem lotniczym odnoszącym się do BSP,
- zasadami wykonywania lotów,
- budową dronów,
- przygotowaniem dronów do lotu,
- bezpiecznym użytkowaniem dronów,
- techniką pilotażu.
Drukuj do PDF