Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

„Podniesienie umiejętności praktycznych wykorzystywanych w zawodzie pracownika ochrony w zakresie obsługi broni palnej i zabezpieczania imprez masowych, w szczególności z uwzględnieniem aspektów związanych z odparciem ataków terrorystycznych”2019/PD/SU/3


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/29/20750/240488
Cena netto 5 900,00 zł Cena brutto 5 900,00 zł
Cena netto za godzinę 28,10 zł Cena brutto za godzinę 28,10
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 210
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-01 Termin zakończenia usługi 2019-07-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-12-01 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-30
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Kształcenie zawodowe Z.3. - Ochrona osób i mienia
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu MIR CONSULTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Osoba do kontaktu Kamila Decewicz Telefon 733110044
E-mail k.d@mir-consulting.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych w obrębie pracownika ochrony fizycznej osób i mienia oraz podniesienie jego umiejętności praktycznych wykorzystywanych w zawodzie pracownika ochrony w zakresie obsługi broni palnej i zabezpieczania imprez masowych, w szczególności z uwzględnieniem aspektów związanych z odparciem ataków terrorystycznych. Szkolenie stanowi podbudowę do kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia (kod zawodu 541315) - efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia: Z.3. Ochrona osób i mienia nr 2: Zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie masowej
Drukuj do PDF